Sociaal verzekeringsfonds en statuten

Verdien tot wel 50€ per maand en word daarna onafhankelijke om taken te blijven uitvoeren!

Disclaimer: onderstaande informatie is afkomstig van onze partner Xerius (sociaal verzekeringsfonds). We willen jullie zo goed mogelijk informeren. Voor overige vragen kan u bij hen terecht.

Sociaal Verzekeringsfonds: statuut

Naast een ondernemingsnummer en belastingadministratie, is het verplicht om je aan te sluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds om je bijdrage aan de sociale zekerheid af te dragen.

Elk kwartaal betaal je een bijdrage (afhankelijk van jouw persoonlijk statuut) die het fonds doorstort naar de overheid.

Een voorbeeld van een Sociaal verzekeringsfonds is onze partner: Xerius

Als werknemer stort je werkgever je sociale bijdragen naar de overheid. Op die manier wordt je sociale zekerheid gegarandeerd. Als zelfstandige sta je hier zelf voor in en ben je dus verplicht aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het bedrag van je sociale bijdragen hangt af van je statuut.

Er zijn drie statuten:

 1. student-zelfstandig
 2. zelfstandige in bijberoep
 3. gepensioneerd

Of je bent zelfstandig in hoofdberoep, dan betaal je altijd sociale bijdragen.

Welk statuut heb ik en wat moet ik betalen?

Statuut: student-zelfstandig

Je onderneemt als student-zelfstandige wanneer:

 1. je minstens 18 en hoogstens 25 jaar bent
 2. je een volwaardige opleiding bij een erkende onderwijsinstelling volgt
 3. je minstens 27 studiepunten per schooljaar haalt OF 17 lesuren per week volgt

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

Statuut: bijberoep

Je wordt zelfstandige in bijberoep wanneer je een ander beroep hebt waarmee je minstens halftijds bezig bent. Daardoor heb je al een volwaardig statuut dat jou in orde stelt met de sociale zekerheid.

Dat is het geval wanneer je:

 1. minstens 50% werkt als loontrekkende
 2. minstens 60% van een voltijds uurrooster presteert als vast benoemde leerkracht, of 50% als niet-vastbenoemde leerkracht
 3. op brugpensioen (SWT) bent of een werkloosheidsuitkering ontvangt
 4. een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

Verwacht je in bijberoep een lager inkomen dan €1.621,72?

Dan kan je een vrijstelling aanvragen. Doe dit alleen wanneer je echt zeker bent van je stuk. Bij onterechte vrijstelling moet je achteraf alle openstaande bijdragen (+ verhogingen) betalen.

Dit wil je dus liever vermijden!

Statuut: gepensioneerde

Je kan als zelfstandige (blijven) werken wanneer je met pensioen bent. Vanaf 65 mag je je pensioen onbeperkt combineren met extra beroepsinkomsten.

Let op: ben je nog geen 65? Dan moet je je inkomsten beperken. Als gepensioneerde zelfstandige betaal je een lager percentage aan sociale bijdragen dan een gewone zelfstandige. Uiteraard bouw je geen bijkomende pensioenrechten meer op. Je bent immers al op pensioen.

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

Verwacht je als gepensioneerde een lager inkomen dan €3.243,44?

Dan kan je een vrijstelling aanvragen. Doe dit alleen wanneer je echt zeker bent van je stuk. Bij onterechte vrijstelling moet je achteraf alle openstaande bijdragen (+ verhogingen) betalen.

Dit wil je dus liever vermijden!

Zelfstandige in hoofdberoep

Je wordt aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep als je:

 1. naast je zelfstandige activiteit geen andere job hebt
 2. <50% werkt als werknemer
 3. <50% werkt als ambtenaar buiten het onderwijs
 4. <60% werkt als leerkracht met een vaste benoeming
 5. <50% werkt als leerkracht zonder vaste benoeming

Wat is FMB?

FMB staat voor ‘Forfaitair MinimumBedrag’.

Dit is het bedrag waarop de minimumbijdrage berekend wordt. In geval van hoofdberoep moet dit bedrag altijd betaald worden, ook al heb je minder inkomsten. In het geval je zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige en gepensioneerd zelfstandige bent, kan je een vrijstelling aanvragen als je inkomen hieronder zit.

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

Een vrijstelling kan je aanvragen bij een door jouw gekozen fonds (bv. Xerius). Als je je aansluiting doet, wordt er altijd gevraagd naar welk inkomen je verwacht.

De vrijstelling moet jaarlijks hernieuwd worden. De reden hiervoor is dat als je toch een hoger inkomen zou hebben en je geen bijdragen betaalt, je boetes zal ontvangen van de Belgische overheid. Daarom moet je het fonds elk jaar laten weten of je inkomen nog altijd onder de drempel ligt. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van de vrijstelling of het vernieuwen ervan.

Als je te laat bent met de aanvraag van je vrijstelling, kan dit retroactief toegepast worden. Bijvoorbeeld wanneer je je eerste afrekening ontvangt.

LET OP:

Ontvang je een uitkering?

Wanneer je zelfstandige wordt in bijberoep terwijl je een uitkering krijgt, kan je het recht op je uitkering verliezen. Steek daarom je licht op bij de uitbetalingsinstelling vóór je start als zelfstandige.

Heb je bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering? Neem dan eerst contact op met de RVA. Zij kunnen je informeren over de regeling: ‘springplank naar zelfstandige’