De uitdagingen van uitverkochte voorraden in Europa

Volgens een recent onderzoek van GMA ligt het Europese OOS-percentage rond de 8,6%. Dit stijgt tijdens de vroege avonduren en op bepaalde dagen van de week. De meeste OOS-situaties doen zich voor op zondag. Tijdens de week leiden herbevoorrading en voorbereidingen voor promoties op zaterdag en zondag tot lagere OOS-percentages. Hoewel zaterdag de drukste dag is om boodschappen te doen, heeft deze dag het laagste OOS-percentage omdat winkeliers normaal gesproken extra personeel inzetten om schappen en voorraden van promotieartikelen aan te vullen.

DE FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP OOS

Promoties hebben een sterke invloed op het percentage uitverkochte artikelen. Volgens verschillende onderzoeken die in de loop der jaren zijn uitgevoerd, is het percentage uitverkochte producten twee keer zo hoog bij gepromote artikelen. Over het algemeen komt het kortingsbedrag dat tijdens een promotie wordt aangeboden overeen met het percentage uitverkochte artikelen.
De snelheid waarmee producten in beweging zijn, is een andere factor die van invloed is op het percentage uitverkochte artikelen. Goederen met een snelle omloopsnelheid - al dan niet gepromoot - hebben vaak een OOS-percentage dat 50% tot 80% hoger ligt dan bij andere producten.

HOE REAGEREN CONSUMENTEN OP OOS-SITUATIES?

Er zijn vijf primaire reacties die consumenten geven als het product dat ze willen kopen niet op voorraad is:
1) Het artikel in een andere winkel kopen
2) De aankoop in dezelfde winkel uitstellen
3) Het artikel vervangen door een andere maat of soort van hetzelfde merk
4) Overstappen op een vergelijkbaar product van een ander merk
5) Het artikel helemaal niet kopen


Al deze reacties hebben negatieve gevolgen en leiden tot verliezen voor zowel retailers als fabrikanten. Wereldwijd is het gemiddelde omzetverlies als gevolg van OOS 3,9%.

De reactie van consumenten verschilt ook per productcategorie.
Toiletpapier heeft bijvoorbeeld een hoog substitutieniveau, terwijl producten voor vrouwelijke hygiëne en luiers een zeer hoog niveau van overstappen naar een andere winkel en een laag niveau van uitstel van aankoop laten zien.
De categorie zoute snacks heeft het hoogste niveau van consumenten die helemaal geen aankoop doen.De verschillende reacties leiden tot verschillende soorten verliezen voor detailhandelaren en fabrikanten. Over het algemeen hebben de categorieën met het grootste verlies voor detailhandelaren het minste effect op de fabrikant en omgekeerd. Bovendien, wanneer een consument een product vervangt vanwege een OOS-situatie, is de tendens bij een merkwissel om zowel kleiner als duurder in te kopen.

DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN EEN UITVERKOCHTE VOORRAAD

Volgens verschillende onderzoeken kan ongeveer een derde van de OOS-situaties worden toegeschreven aan bevoorradingsproblemen, dat wil zeggen dat het product in de winkel ligt maar niet in de schappen komt. Een vijfde van de OOS-situaties is te wijten aan planningsbeslissingen, waaronder onvoldoende toewijzing van schapruimte en een slechte naleving van het planogram. Dit betekent dat het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor OOS hoger in de retailorganisatie ligt.

Wereldwijd heeft Europa de meeste aanvulproblemen, die voortkomen uit winkelpraktijken zoals het niet frequent, te laat of niet vullen van schappen, slechte uitvoering van planogrammen, onvoldoende personeel of overvolle magazijnen waar de voorraad niet wordt gevonden of beschadigd is.

OOS-UITDAGINGEN OPLOSSEN MET CROWDSOURCING


Crowd-ondersteunde in-store merchandisingactiviteiten kunnen retailers helpen om OOS-situaties te ontdekken en op te lossen voordat ze van invloed zijn op de verkoop en klanttevredenheid.
Door realtime toegang te krijgen tot gegevens over schapgezondheid, beschikbaarheid en uitvoering van promoties, kunnen retailprofessionals de belangrijkste problemen herkennen die het klanttraject in gevaar kunnen brengen en kunnen ze sneller en kostenefficiënter actie ondernemen om ze op te lossen.
De Roamler Crowd telt meer dan 600.000 shoppers in heel Europa die - dankzij mobiele technologie - gemakkelijk inzichten en foto's van elke winkel in heel Europa kunnen delen en op verzoek actie kunnen ondernemen.

Wil je weten hoe je crowdsourcing kunt inzetten om OOS-percentages te verlagen? Neem contact op met onze experts.

Stem op uw favoriete display!