Bevindt de Out of Home markt zich in de nasleep van Covid?

In dit artikel bekijken we het post-Covid landschap van de Europese Out of Home markt, met de nadruk op de verschillende sluitingspercentages in verschillende landen en de factoren die deze trends beïnvloeden.

In het voortdurend veranderende Out of Home landschap, is er in oktober een aanzienlijke transformatie geweest binnen de verdeling van eet- en drinkgelegenheden. Berichten over het aantal sluitingen op de Europese markt worden al regelmatig getoond in het nieuws. In dit artikel gaan we daar verder op in door een overzicht te schetsen van de huidige marktsituatie in verschillende Europese markten. Door onze uitgebreide Out of Home database Data Outlet, gevuld met meer dan 4 miljoen locaties, kunnen we een zeer uitgebreid beeld creëren van de huidige marktsituatie. Dit beeld leidt tot interessante inzichten over ontwikkelingen en trends. Met een gemiddeld sluitingspercentage van ~30% per jaar, is het belangrijker dan ooit om het onderscheid te maken tussen gebruikelijk marktgedrag en een duidelijke afwijking van de status quo. We analyseren de gegevens van de afgelopen maanden om zo voor de vijf belangrijkste Europese landen tot het gemiddelde sluitingspercentage te komen binnen het eet- en drinksegment. Aanvullend hierop schetsen we ook potentiële factoren voor deze verandering.   

Hoogste percentage sluitingen is in Nederland

Nederland, met meer dan 45.000 eet- en drinkgelegenheden, is een van de dichtst bevolktste markten in Europa. De markt die bekend staat om zijn innovatie en terrascultuur, vertoont momenteel één van de grootste dalingen in aantal outlets in Europa. In oktober was er een verviervoudiging van de sluitingspercentages voor eet- en drinkgelegenheden in vergelijking met eerdere maanden in hetzelfde jaar. De Nederlandse Out of Home sector wordt dus hard getroffen. Dit gebeurt vooral bij bars, pubs en restaurants, waarbij het aantal sluitingen is verzesvoudigd vergeleken met het gemiddelde van voorgaande maanden. Fastfood-locaties zijn daarentegen relatief minder hard getroffen, daar zijn namelijk het aantal sluitingen ongeveer anderhalf keer zo hoog.  

Onlangs heeft de Nederlandse belastingdienst meer dan 27.000 brieven gestuurd waarin ondernemers in Nederland worden verplicht om de lening(en) terug te betalen. Veel van deze ondernemers zijn actief in Out of Home. Daarnaast kan ook in de komende maanden de inflatie invloed kunnen hebben op een lagere besteding van consumenten. Onze verwachting is daarom dat deze trend van sluitingen zal aanhouden in de komende maanden. 

Meer sluitingen verwacht in de toekomst voor Duitsland

Duitsland vertoont een vergelijkbare trend als Nederland. Daar zijn de sluitingspercentages drie keer zo hoog voor eet- en drinkgelegenheden in vergelijking met eerdere maanden in het jaar. Schattingen in Duitsland tonen aan dat ongeveer 12% van de horeca locaties mogelijk binnenkort met sluiting worden bedreigd. De verwachting is dat deze ontwikkeling op korte termijn niet veranderd. Tijdens Covid werd in Duitsland namelijk het btw-tarief verlaagd van 19% naar 7% en naar verwachting wordt deze maatregel eind 2023 beëindigd, wat de consumentenprijzen nog verder verhoogt. De aanzienlijke toename van sluitingen weerspiegelt de huidige uitdagingen waarmee de Duitse Out of Home markt wordt geconfronteerd. Hier wordt dus ook van verwacht dat het toenemende sluitingspercentage de komende maanden niet snel zal eindigen door de inflatie en de aangepaste belastingregels. 

roamler inzichten nieuwsbrief
Roamler newsletter

Ontvang de nieuwste inzichten, innovaties en mogelijkheden op het gebied van efficiëntie voor uw bedrijf.

Verenigd Koninkrijk en België ervaren mildere effecten

Terwijl Duitsland en Nederland een sterke stijging laten zien, zien we dit niet terug in alle Europese markten. Het Verenigd Koninkrijk en België hebben bijvoorbeeld mildere effecten ervaren, met sluitingspercentages die rond 1,2 keer hoger dan het gemiddelde van eerdere maanden schommelen. Dit kan wijzen op een andere aanpak van de maatregelen en uitdagingen waarmee de Out of Home markt in deze landen wordt geconfronteerd. 

In Frankrijk lijkt de piek voorbij

In Frankrijk lijkt de situatie in het eet- en drinksegment gestabiliseerd te zijn in het derde kwartaal van het jaar, na een turbulent tweede kwartaal waarin sluitingspercentages verdubbelden ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In oktober zagen we het aantal sluitingen teruglopen naar het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar.

Hoe kunnen we dit verklaren? 

De plotselinge stijging van de sluitingen in oktober, met name in Nederland, vraagt om een nadere analyse van mogelijke oorzaken. Hoewel er verschillende factoren mee kunnen spelen, zien we een correlatie tussen het aantal sluitingen en kritieke financiële deadlines, zoals uitstaande Covid-leningen en aangepaste belastingregels. Verder is er ook een sterk verband te zien tussen inflatie en consumentengedrag – dat door de inflatie sterk onder druk staat. De noodzaak om leningen terug te betalen, gecombineerd met naderende belastingdeadlines, heeft enorme financiële druk gelegd op deze bedrijven. Door hogere kosten en minder inkomsten, lukt het veel bars, cafés en restaurants het niet om de deuren open te houden. 

Opvallend genoeg zijn bedrijven in de fastfoodsector relatief minder getroffen door deze financiële druk. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat deze sector een snelle verschuiving richting thuisbezorging heeft gehad tijdens Covid waardoor ze hun omzet een langere periode hoger konden houden dan andere Out of Home locaties.

Conclusie

Samengevat wordt de ontwikkeling van de verdeling van eet- en drinkgelegenheden per land in 2023 gekenmerkt door variërende sluitingspercentages welke vooral in oktober een duidelijke trendbreuk laten zien. Terwijl landen als Nederland en Duitsland een aanzienlijk zwaardere impact ervaren, hebben het Verenigd Koninkrijk en België een zekere veerkracht getoond. In Frankrijk lijkt de situatie zich redelijk snel te herstellen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze verschillen lijkt de financiële druk te zijn op horecabedrijven, veroorzaakt door Covid-noodleningen en veranderende belastingregels. De Out of Home markt beweegt, gestuurd door een wisselwerking van economische factoren, consumentengedrag en overheidsbeleid. Naarmate we verder richting de toekomst gaan, zal de veerkracht van Out of Home locaties extra op de proef gesteld worden. Maar, de locaties die het redden, zullen uiteindelijk ook de vruchten plukken van een minder grote concurrentiestrijd. De verwachting is dat hierdoor gemiddeld per locatie hogere volumes gedraaid worden. Voor fabrikanten is het daarom de komende tijd extra belangrijk om de meest recente ontwikkelingen te blijven volgen, zodat zij op de toenemende volumevraag van locaties kunnen inspelen. 

Toegang tot gegevens van meer dan 3 miljoen out-of-home locaties in heel Europa met Location Database