Veelgestelde vragen

kop

Tech

Eisen

Nee. Door u te registreren bij Roamler gaat u geen enkele verplichting aan.

Sommige klanten vereisen kwalificaties, certificaten of diploma's voor bepaalde taken. Wij zullen hiernaar vragen tijdens het registratieproces. Als u denkt dat u een gelijkwaardig certificaat / kwalificatie heeft, neem dan contact op met het Support Team. Het is essentieel dat alle installateurs een schoon / duidelijk DBS-certificaat hebben (het Support Team kan u hierbij helpen).

Nee, als onderdeel van het registratieproces vragen wij om specifieke documentatie, maar als professional/bedrijf verwachten wij dat u voldoet aan alle relevante wetgeving en over actuele documentatie beschikt.

Nee, maar u moet wel onze Algemene Voorwaarden accepteren (deze kunt u vinden in onze Ts & Cs sectie). U zult deze ook ondertekenen als onderdeel van het accepteren van elke opdracht.

Als professionele vakman verwachten wij dat u over het nodige gereedschap en de nodige uitrusting beschikt om de taken uit te voeren die relevant zijn voor uw ervaring (zoals geadviseerd tijdens het registratie- en inwerkproces), inclusief alle verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Eventueel benodigde specifieke apparatuur zal waar nodig worden verstrekt. Al het gereedschap en de uitrusting moeten geschikt zijn voor het doel en de veiligheid moet worden gecontroleerd in overeenstemming met de wetgeving.

Veiligheid is erg belangrijk voor ons. Eventuele specifieke vereisten (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen) worden per taak aangegeven. Er wordt verwacht dat u zich houdt aan de richtlijnen van de wetgeving en de nodige voorzorgsmaatregelen neemt (waaronder het dragen van de juiste kleding).

Voor sommige taken hoeft u geen geregistreerd beroepsbeoefenaar te zijn. In deze gevallen verwachten wij dat u een basisveiligheidsuitrusting bij u draagt (handschoenen, veiligheidsbril enz.) en geschikte kleding draagt (huid volledig bedekt, schoenen/laarzen met volledige bedekking).

Afhankelijk van de taak kan het nodig zijn "voorraad"-artikelen (bv. kabel) te gebruiken, maar deze worden vergoed als onderdeel van de betaling van de taak, of in sommige gevallen rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht.

Merkpoloshirts worden ter beschikking gesteld om u te identificeren bij klanten. Wij raden u aan deze te dragen tijdens het uitvoeren van Roamler-taken. Soms vragen onze klanten dat u kleding draagt met hun merk, in dat geval worden deze gratis ter beschikking gesteld. In elk geval is de vuistregel dat u altijd nette kleding draagt en er professioneel en betrouwbaar uitziet (geen korte broeken, t-shirts, enz.).

Opleiding

Nee, maar u moet wel onze algemene voorwaarden accepteren (deze zijn te vinden in onze Ts & Cs sectie). Sommige van onze klanten vereisen training voor specifieke taken. Als dit nodig is, wordt u geadviseerd door het Support Team.

Ja. Als het verplicht is voor de taak, krijgt u alleen toegang tot de taak als u de opleiding met succes hebt afgerond,

We proberen het reizen voor training tot een minimum te beperken, en waar mogelijk gebruiken we online of in-App training, maar soms vereist training voor specifieke taken aanwezigheid op het kantoor van een klant of een regionale locatie.

Als de reis niet plaatselijk is, proberen wij waar mogelijk eerlijke reiskosten te dekken.

De app en de taken

U krijgt duidelijke instructies over hoe u de App kunt downloaden en openen. Als u problemen ondervindt kan ons Support Team u helpen.

Nee, u bent vrij om alle, enkele of geen van de taken te kiezen die u ter beschikking staan.

Dit kan variëren, afhankelijk van het seizoen en de geografische ligging. Wij raden het volgende aan: Controleer elke dag de mobiele App om te zien welke taken beschikbaar zijn.

Voer zoveel mogelijk opdrachten uit (zelfs als ze enigszins afwijken van uw gebruikelijke geografie), want zo helpt u ons om meer opdrachten voor u te genereren.

Nee. Taken staan open voor iedereen met de ervaring en kwalificaties om ze uit te voeren. Dit betekent ook dat u taken kunt aanvaarden wanneer u buiten uw gebruikelijke geografie reist.

Alle beschikbare taken rapporteren de gevraagde dag en tijd geselecteerd door de eindklant. U kunt kiezen welke taken u wilt uitvoeren op basis van uw beschikbaarheid. In elk geval zullen de tijden variëren. Sommige taken worden enkele dagen van tevoren aangekondigd, maar het kan ook 24 uur zijn (volgende dag) of korter (bv. dringende reparaties).

In de App zie je een lijst met beschikbare taken in je omgeving (gebaseerd op je ervaring / handel, en binnen de straal die je hebt ingesteld in de instellingen functie). Als je op een beschikbare taak klikt, krijg je alle informatie daarover, inclusief de geldbeloning die je krijgt voor het uitvoeren van die taak. U ziet de beschrijving en de dag en het tijdstip waarop de taak moet worden uitgevoerd. Als u dit wilt accepteren, klikt u op "accepteren". De taak verdwijnt voor andere installateurs en u bent nu verantwoordelijk voor de voltooiing, op het gewenste tijdstip.

Ben je niet zeker of je de juiste professional bent voor de job, maar wil je het toch proberen? Neem altijd contact op met het Support Team.

Het is de moeite waard om de App gedurende de dag te controleren, want als andere Roamlers hun geaccepteerde taken niet kunnen voltooien, worden deze teruggezet in de lijst met beschikbare taken op de App. Als je vervolgens niet in staat bent om de taak te voltooien of op tijd te komen, moet je onmiddellijk contact opnemen met het Support Team.

Nee, de taken worden uitgevoerd tegen een vast tarief, gebaseerd op prijzen die met onze cliënten zijn overeengekomen. In deze besprekingen wordt rekening gehouden met reistijd, uurtarieven, gemiddelde geschatte tijd om de taken te voltooien, enz. De tarieven kunnen variëren per klant en per soort taak.

Als u een taak aanvaardt, moet u aan het volgende voldoen:

  • De taak op het vereiste tijdstip afronden (binnen de vereiste tijdsrichtlijnen)
  • De taak uitvoeren volgens de richtlijnen van de app / vereiste instructies
  • Leef de T's & C's na
  • Als u vervolgens de taak niet kunt voltooien of niet op tijd komt, moet u onmiddellijk contact opnemen met het Support Team.

Deze kunnen variëren (in welk geval dit in de App wordt geadviseerd), maar de richtlijnen om naar te werken zijn: U dient binnen 15 minuten (beide zijden) op de geboekte afspraaktijd aanwezig te zijn Als u de afspraak niet op tijd kunt maken, MOET u het Roamler Support Team uiterlijk 1 uur van tevoren informeren Als dit niet mogelijk is, bijv. door plaatselijke verkeersopstoppingen, dan dient u contact op te nemen met het Roamler Support Team zodra u weet dat u te laat komt Als wij ons hier niet aan houden, kunnen klanten van mening zijn dat de taken niet correct zijn uitgevoerd (en betaling inhouden).

Neem in dat geval contact op met het Support Team, dat zal proberen een tijdstip af te spreken dat u en de klant schikt (hoewel we altijd eerst zullen proberen het door de klant gevraagde tijdstip af te spreken, door andere Roamlers te vragen).

Alleen taken die overeenkomen met uw vaardigheden (die u hebt opgegeven) worden u ter beschikking gesteld. U hoeft geen taken te accepteren die u niet wilt doen.

Neem binnen de vereiste tijd contact op met het Support Team als u vervolgens de taak niet kunt voltooien / de afgesproken tijd niet kunt halen.

Als u een afspraak gaat missen moet u dit binnen de gestelde tijd doorgeven aan ons Support Team. Helaas moeten wij Roamlers soms van de App verwijderen als afspraken voortdurend worden gemist.

Volledige details worden gegeven binnen elke taak op de App en er wordt ondersteuning geboden tijdens de uren dat u de taken uitvoert.

De meeste taken hebben specifieke werkinstructies. Wij eisen dat u zich daar strikt aan houdt om risico's en veiligheid te beheersen en te voldoen aan de eisen van onze klant. Als u op locatie denkt dat u daarvan moet afwijken, neem dan contact op met het Support Team.

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit, zoals u hopelijk ook doet, wij controleren alle opdrachten dubbel. Dat doen we op drie manieren.

Elke opdracht die via de App wordt ingediend wordt beoordeeld door een Roamler reviewer, en zijn taak is om te controleren of alle relevante stappen zijn genomen (afbeeldingen, metingen etc.). Is dit het geval, dan worden de opdrachten geaccepteerd en ontvangt u de betaling. Als zij vinden dat een taak niet volgens de aanvraag is uitgevoerd, kunnen zij de taak afwijzen. In dat geval wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en krijgt u de gelegenheid de taak correct uit te voeren.

Daarnaast hebben we een Field Support Team, dat naast training en telefonische / online ondersteuning, af en toe onaangekondigde bezoeken aflegt en u begeleidt bij het uitvoeren van taken, evenals het opvolgen van klanten na het uitvoeren van opdrachten.

Ten slotte vragen we de klanten om een evaluatie-enquête in te vullen (optioneel) wanneer de opdracht is voltooid. In deze enquête vraagt de klant niet alleen naar de kwaliteit van het geleverde werk, maar geeft hij ook een oordeel over uw uiterlijk, manier van werken en communicatie, enz. Deze kunnen op verzoek ter beschikking worden gesteld, en als wij bedenkingen hebben wordt er persoonlijk contact met u opgenomen.

Betaling

Taken hebben een vast tarief, tenzij gespecificeerd (bv. tarief voor extra tijd/dienst) en zijn gebaseerd op onze beste schatting van de gemiddelde voltooiingstijd. Als alle gevallen van de taak te veel tijd in beslag nemen, zal deze worden herzien, maar in de meeste gevallen is er sprake van een evenwicht waarbij sommige taken minder tijd in beslag nemen.

Voordat u taken aanvaardt, kunt u in de App zien wat de betaling zal zijn. In sommige gevallen kunnen er extra betalingen zijn voor bijvoorbeeld extra bestede tijd, materialen etc. Waar deze zijn vastgesteld / overeengekomen met onze klanten wordt dit duidelijk binnen de App.

Er kunnen gevallen zijn waarin extra materiaal nodig is om een opdracht te voltooien (bv. bekabeling/specifieke apparatuur) en waar dit niet wordt geleverd, kan de klant korting geven op bepaalde verkooppunten en/of tarieven bieden om aan klanten in rekening te brengen (wat u extra inkomsten oplevert). Het kan voorkomen dat over extra materiaal e.d. rechtstreeks met de klant moet worden onderhandeld.

Er zijn 2 manieren waarop u betaald kunt worden:

Bent u een btw geregistreerd bedrijf, dan krijgt u een ingevulde btw-factuur toegestuurd (via de App). U kiest dan zelf wanneer u betaald wilt worden, door simpelweg de factuur naar ons te sturen. De betaling gaat via uw PayPal account. De betaling duurt maximaal 48 uur.

Als u een niet-BTW geregistreerd bedrijf bent, dan wordt u direct via uw PayPal account betaald (via de App) zodra de opdracht is geaccepteerd door het Review Team. De betaling duurt maximaal 48 uur.

U heeft een PayPal account nodig om u op dit moment te kunnen betalen. Ons Support Team kan u hierbij helpen.

Wat als ik alleen een persoonlijke PayPal-rekening heb, maar een geregistreerd bedrijf ben? Het is mogelijk om uw PayPal-rekening zo in te stellen dat het geld rechtstreeks naar een aangewezen bankrekening wordt overgemaakt (gratis). Ons Support Team kan u hierbij helpen.

Helaas niet op dit moment. We werken eraan om dit in de toekomst aan te bieden, maar op dit moment worden alle betalingen gedaan via een PayPal-rekening.

De reiskosten zijn inbegrepen in de betaling van de taakbeloning.