Dankzij onze datamodellering kunnen we tijdige KPI's leveren die onze klanten helpen hun activiteiten af te stemmen op de eisen van de markt en efficiënt in te spelen op de verwachtingen van eindklanten als het gaat om technische installaties, service en reparaties aan huis.


Via ons platform analyseren we de processen en patronen binnen de markt voor in-home services vanuit drie verschillende invalshoeken:

- Servicebedrijven - sterke en zwakke punten in hun aanpak en processen
- Installateurs - uitvoering en motiverende factoren
- Klanten - verwachtingen en kwaliteitsperceptie


Gedeeltelijk als gevolg van de snelle verschuivingen die COVID heeft opgelegd, hebben we de afgelopen 12 maanden aanzienlijke veranderingen geregistreerd in de installaties in huis die alle drie de doelgroepen hebben beïnvloed.


Twee van deze veranderingen hebben een sterke invloed op de operationele efficiëntie en de kwaliteitsperceptie:1. Consumenten zijn meer gaan investeren in hun woning, van de aankoop van apparatuur om op afstand te werken tot grotere woningverbeteringsprojecten binnens- en buitenshuis. Als gevolg daarvan ondernemen consumenten nu projecten die anders misschien over de komende jaren zouden zijn uitgesmeerd, en de vraag naar technische professionals die actief zijn op verschillende gebieden, stijgt sinds de tweede helft van 2020.

2. De achterstand in de uitrol van nieuwe producten en/of onderhoudsdiensten neemt toe. Aan de andere kant hebben veel bedrijven de uitrol van nieuwe producten en/of onderhoudsdiensten uitgesteld, wat heeft geleid tot een groeiende achterstand van niet-essentiële installaties die nog moeten worden uitgevoerd. Dit is nog een uitdaging voor bedrijven die momenteel moeten voldoen aan verminderde efficiëntie, nieuwe overheidsvoorschriften, storingen, enz.

Hoewel de impact per sector verschilt, hebben veel industrieën in heel Europa dezelfde trend waargenomen. Voorbeelden van niet-essentiële installaties in huis die bedrijven hebben moeten uitstellen, zijn het vervangen van (slimme) meters en 5G-netwerken door IOT-apparaten in de stad, rookmelders en vele andere. 

Nu het vaccin in Europa wordt uitgerold en de weersomstandigheden met het naderen van de zomer verbeteren, wordt verwacht dat de meeste beperkende maatregelen die nu van kracht zijn, zullen worden opgeheven. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verschuiving in de twee hierboven beschreven dynamieken. Als direct gevolg daarvan zullen we in de nabije toekomst misschien getuige zijn van een lichte daling in de vraag naar woningverbeteringsprojecten en een toename in het aanpakken van de opgelopen achterstand. Tegelijkertijd vormt de werving van geschoolde vakmensen om te voldoen aan de stijgende vraag naar installaties en reparaties aan huis een nieuwe, cruciale uitdaging voor Europese dienstverlenende bedrijven in hun pogingen om te herstellen van de pandemie en groei te stimuleren.


De beschikbaarheid van onafhankelijke, vakkundige professionals die on-demand worden geactiveerd via platforms zoals Roamler is een waardevol hulpmiddel voor bedrijven die actief zijn op het gebied van installaties en reparaties aan huis.

De mogelijkheid om een pool van technische werknemers aan te boren die zijn geprofileerd op basis van vaardigheden, certificeringen en locatie, stelt bedrijven in staat om hun personeelsbestand tijdelijk uit te breiden en hun activiteiten af te stemmen op de huidige vraag van de markt. Dit helpt bedrijven bij een efficiëntere verdeling van mankracht en bij een snelle aanpassing aan veranderingen in de personeelsbehoeften.  


Het verminderen van de complexiteit van installatieprocessen door wijdverspreide en herhaalbare taken uit te besteden aan een netwerk van on-demand professionals resulteert ook in een hogere operationele efficiëntie, lagere kosten en een hogere klanttevredenheid.


Betere tijden voor de economie zijn in zicht; wilt u meer weten over hoe u uw organisatie kunt voorbereiden op de nabije toekomst? Neem contact met ons op!