Zorg voor nauwkeurige prijzen met door de menigte ondersteunde prijscontroles

De mogelijkheid om prijzen te vergelijken en de beste aanbiedingen voor producten te krijgen is wat shoppers drijft, zowel in fysieke winkels als online. Prijsfouten en inconsistenties in de detailhandel komen echter veel te vaak voor en kosten bedrijven waardevolle omzet. Om hun doelgroep aan te spreken en klanten aan zich te binden, moeten zowel fabrikanten als detailhandelaren voortdurend op zoek zijn naar de beste prijsstrategie.


Wanneer het winkellandschap zeer gevarieerd is en de prijzen per winkel en regio aanzienlijk verschillen, is een duidelijk en tijdig overzicht van de verschillende prijsstrategieën van cruciaal belang om de concurrentie de loef af te steken.
In de meeste gevallen bestaan detailhandelsorganisaties uit een mix van gecentraliseerde verkooppunten en franchisewinkels die onafhankelijk worden beheerd, een combinatie die er ook toe bijdraagt dat de prijsstelling minder gestructureerd en onvoorspelbaarder is. Naast deze "interne" concurrentie moeten detailhandelaren ook voortdurend de uitverkoopprijzen van directe concurrenten en hard discounters in de gaten houden. De opkomst van discounters, vooral in bepaalde gebieden van Europa, heeft ook het prijsbewustzijn van de consument vergroot, waardoor traditionele detailhandelaren gedwongen worden hun prijsstrategie te optimaliseren om hun concurrentievoordeel te behouden.
Bovendien hebben zelfs gecentraliseerde detailhandelaren verschillende regionale prijsstrategieën. Een controle van een klein aantal verkooppunten in het hele land geeft dus geen representatief beeld van de prijsstelling.

Last but certainly not least draagt ook de groei van online FMCG- en kruidenierswinkels bij tot de behoefte aan tijdige aan betrouwbare prijsgegevens. Met betrekking tot e-commerce is het belangrijk te weten hoe de prijsstelling in het leveringsgebied zich gedraagt. Als een online retailer geen concurrerende prijzen kan bieden, is er voor consumenten geen reden om online te kopen. Dit is bijvoorbeeld een factor geweest bij het mislukken van verschillende voedselbezorgingsdiensten.

In een dergelijk gelaagd landschap is het voortdurend volgen van zowel de interne als de externe concurrentie in zowel fysieke als online winkels de sleutel tot het voorkomen van verlies van marktaandeel en het creëren van een efficiënte en concurrerende prijsstrategie.


Maar detailhandelaren zijn niet de enigen die rechtstreeks te maken hebben met inconsistente prijsstrategieën: ook fabrikanten hebben veel te winnen bij inzicht in de uitverkoopprijzen van hun producten in verschillende winkels en verschillende geografische gebieden.


Continue monitoring kan fabrikanten helpen:

  • de marges van de detailhandelaren te berekenen en dus beter te onderhandelen over verdere commerciële overeenkomsten; 
  • benchmark met concurrenten en prijsstrategie dienovereenkomstig aanpassen;
  • de regionale verschillen naar inkomen en behoeften van de consument te begrijpen;
  • groothandelspartners uitdagen inzake prijsstelling; en
  • een voordeel behalen op de concurrentie door prijsstelling

De afgelopen jaren heeft Roamler het voortouw genomen op het gebied van op maat gemaakte prijscontroles in verschillende landen.
 

Wij bieden detailhandelaren en fabrikanten een flexibele oplossing die de snelheid en efficiëntie van crowdsourcing combineert met een volledig op maat gemaakte aanpak van prijsmonitoring.


Dankzij een mobiele crowd van meer dan 600.000 shoppers die via de Roamler-app on-demand worden geactiveerd, kunnen specifieke lijsten van SKU's in realtime worden gevolgd in alle gebieden van elke omvang. Hierdoor kunnen retailers en fabrikanten controle houden over de prijzen en de ontwikkelingen daarvan in de tijd en onmiddellijk veranderingen doorvoeren om de concurrentiepositie te verbeteren.
De gegevens die door onze widespread Crowd worden verzameld, worden handmatig gecontroleerd en beschikbaar gesteld via aangepaste rapporten en live dashboards die kunnen worden uitgesplitst naar nationaal, regionaal en stadsniveau.

Wilt u meer weten over hoe crowdsourcing uw prijsstrategie sneller en efficiënter kan maken? Neem contact op met ons team.