Welke stappen en regels moet je volgen om onafhankelijk te worden in België?

À savoir: gagnez jusqu'à 50€/mois en tant que particulier puis devenez indépendant pour continuer à réaliser des missions!

Onafhankelijk zijn betekent dat u uw eigen beschermheer bent en dat u een beroepsactiviteit uitoefent die u kunt huren zonder gebonden te zijn aan een contract.

Wij denken dat het belangrijk is om u goed te informeren over de voorwaarden van deze status, want naast bepaalde rechten brengt dit ook kosten en formaliteiten met zich mee waar u rekening mee moet houden.

Wij hebben hieronder alle stappen beschreven als u uw onafhankelijke status zelf wilt creëren. U kunt ook een beroep doen op onze partner Xerius* die u gratis kan helpen.

Begin het proces

Vous êtes toujours curieux/curieuse de savoir comment fonctionne le processus? Wilt u het liever zelf doen?

Voir ici les étapes détaillées :

Uw website openen

 1. De bedrijfsrekening (waarschijnlijk een eenmanszaak) verschilt van de personeelsrekening. Dit is handig om de inkomsten van uw activiteiten te vergelijken met andere inkomsten. Op deze manier bespaart u ook tijd en hoeft u niet aan te geven welke kosten voor uzelf zijn en welke voor uw onderneming.
 2. Xerius werkt samen met een aantal partners om u een professioneel bankrekeningnummer te kunnen aanbieden in een bank.

Adhésion à une caisse d'assurance sociale

 1. Vous vous affiliez à une caisse d'assurance sociale (comme Xerius) pour payer votre contribution à la sécurité sociale. Elk kwartaal betaalt u deze cotisation (le cas échéant) en het Fonds maakt deze over aan de staat.
 2. De hoogte van uw sociale lasten hangt af van uw statuut. Lees alles over de statuten en klik hier.

Aanvraag ondernemingsnummer en inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Eenmalige juridische kosten van 92,50€.

 1. Votre numéro d'entreprise est la carte d'identité de votre société. De KBO verzamelt gegevens over alle ondernemingen in België om het economische leven op orde te houden. De informatie over uw onderneming moet dus altijd actueel zijn.
 2. Voor registratie moet u zich niet wenden tot de KBO, maar tot een ondernemingsbureau zoals Xerius. Zij zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt ingediend.
 3. Vous pouvez choisir vous-même le bureau d'entreprise ou votre caisse d'assurance sociale peut vous aider à demander un numéro de TVA et d'entreprise.

Activeer uw ondernemingsnummer als TVA-nummer (en vraag om een vrijstelling in dat geval). Unieke prijs van 66,55€.

 1. In België is uw TVA-nummer hetzelfde als uw ondernemingsnummer. Het is echter wel nodig dat je je registreert bij de belastingdienst. U kunt dit doen via een online formulier of via uw sociale verzekeringsmaatschappij.
 2. Les autorités fiscales veulent connaître vos activités, votre numéro de compte bancaire, le chiffre d'affaires prévu et le règlement sur la TVA.
 3. In uw geval is er (waarschijnlijk) sprake van een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (omzet lager dan 25 000 euro). U hoeft de TVA niet aan te geven of te factureren. C'est bien. Le revers de la médaille : vous ne pouvez pas déduire la TVA. Voor meer informatie over de vrijstelling, klik hier.

ATTENTIE: als u deze stap zelf uitvoert, vraag dan om een vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Comment reconnaître votre numéro de TVA ? Uw TVA-nummer = BE + ondernemingsnummer

Verplichtingen

Avec l'exemption pour les petites entreprises, vous devez néanmoins respecter les obligations suivantes:

Chez Roamler, nous voulons vous conseiller le mieux et le plus clairement possible, mais nous ne sommes pas des experts de la législation belge. Het is dus aan u als Roamler om bij deze autoriteiten of een adviseur te controleren wat voor u van toepassing is.

Sociale bijdragen

 1. Het bedrag en de vrijstelling zijn afhankelijk van je statuut. Lees de details in dit artikel of wend je tot je sociale verzekeringsmaatschappij.
 2. In dat geval betaalt u per kwartaal (drie maanden).
 3. Als u geen schatting geeft van uw inkomsten aan de Sociale Verzekeringsbank, betaalt u gedurende 3 jaar provisoire premies (83,11€ als u een zelfstandige werknemer bent met een aanvullende titel of een student met een salaris in 2022, zonder beheerskosten).

TVA

 1. Soumettez votre déclaration annuelle (listing) de vos clients-contribuables et de votre chiffre d'affaires total dans le cadre du régime d'exonération avant le 31 mars si votre chiffre d'affaires prévu pour le Roamler est supérieur à 250€.
 2. Als Roamler uw enige klant is, is het in uw geval heel eenvoudig. Geef gewoon aan: "Roamler + le numéro de TVA de Roamler". Vous devez soumettre votre liste de clients en ligne avant le 31 mars.
 3. Driemaandelijkse aangifte TVA: De driemaandelijkse aangifte TVA is niet verplicht als uw jaarlijks omzetcijfer lager is dan 25.000 euro en als u een vrijstelling voor kleine ondernemingen hebt gekregen.
 4. Facturen nummeren en opslaan
 5. Les employés de la plateforme qui bénéficient d’une exemption pour les “petites entreprises” (chiffre d’affaires annuel < 25.000€) doivent également l’indiquer sur leur facture et ne doivent pas facturer la TVA.
 6. Le risque de responsabilité conjointe et solidaire pour le paiement de la TVA en souffrance ne pose pas dans ce cas. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling, moeten opérateurs de plateformes een TVA-nummer aanvragen en dit vermelden op hun facture. Lors de la demande de numéro de TVA, ils doivent opter explicitement pour le régime d'exemption "petites entreprises". Als ze dit niet doen, worden ze op de een of andere manier herverkiesbaar voor het TVA.
 7. Deel het TVA-nummer mee aan uw leveranciers en klanten (vermeld alle contracten, facturen, opdrachten, enz.).
 8. Als u geen missies uitvoert op Roamler, dan betreft dit niet Roamler.
 9. Dressez un tableau des actifs de votre entreprise

Belastingen

Vous devez remplir votre déclaration de revenus annuelle et payer votre impôt sur le revenu (et parfois les impôts provinciaux). Vous pouvez bénéficier d'une somme non imposable avant le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Deze som is momenteel € 9.050 (année d'évaluation 2022). Als u kinderen heeft, is dit bedrag nog hoger. België past progressieve heffingspercentages toe: hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen.

Oubliez pas que le gouvernement peut imposer des amendes si vous ne respectez pas les obligations susmentionnées. L'administration fiscale transmettra vos revenus effectifs à votre caisse d'assurances sociales. De berekening van de sociale bijdragen vindt ongeveer 2 tot 3 jaar later plaats. Zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan en voldoe aan de onderstaande verplichtingen.

*Xerius

Xerius is een sociale verzekeringsmaatschappij

Hulp nodig om je onafhankelijke status te creëren: Registreer je met Xerius

Hulp nodig bij uw administratie? Gebruik Accountable, een eenvoudige applicatie om uw boekhouding te beheren. Les 3 premiers mois sont gratuits grâce au code TAXWCU à inscrire lors de votre inscription.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE