Onze oplossing

Door zorgopdrachten uit te besteden aan de crowd beschikt u continue over een flexibele schil die kwalitatief goede zorg levert. Bovendien nemen wij een groot deel van de administratieve lasten over.

Indicatie stellen

Goede zorg begint met een goede en snelle indicatiestelling. Wij zorgen van een planningsvrij proces en laten cliënten zoveel mogelijk zelf bepalen wanneer de indicatie plaatsvindt. Door de werkwijze en rapportage van de indicatiestelling af te stemmen met zorgverzekeraars en door de kwaliteitscontrole van het proces, leveren wij snel en tegen lagere kosten, een voorspelbaar en transparant eindproduct op.

Technisch specialistische zorghandelingen

Steeds meer technisch specialistische handelingen worden gedaan door wijkverpleegkundigen. Voor deze handelingen is de juiste opleiding onontbeerlijk, om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Via ons platform kunnen we deze handelingen plannen wanneer de klant het wil, zonder tussenkomst van een planningsafdeling, met de hoogste kwaliteit, een korte doorlooptijd en met gecertificeerde controle. En natuurlijk verzorgen we ook de rapportage voor het zorgdossier.

Nachtzorg

Nachtzorg is vaak lastig te organiseren. Zeker wanneer je al een tekort hebt aan personeel. Met Roamler Care krijg je de mogelijkheid om deze taken eenvoudig en op afroep uit te besteden. We doen dat tegen een vooraf afgesproken tarief en met zorgverleners die de mens centraal stellen. Roamler Care verzorgt de planning, administratie, kwaliteitscontrole en facturatie.

Blokuren en Routes

Met enige regelmaat bent u op zoek naar betrouwbare zorgverleners, die snel inzetbaar zijn. In de vakantieperiode, wanneer er een zieke is, of in het weekend. Tot nu toe pakte u de telefoon en belde u een lijstje af. Dat hoeft niet meer. Vanaf nu plaatst u uw dienst op het platform en wordt deze opgepakt door de persoon met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden. Een gescreende ZZP-er met een goede beoordeling, want alleen zij krijgen een plek op ons platform. Een Roamlergarantie.

Dit zijn onze beloften aan u

Lagere kosten, want administratie en planning vervallen

Kortere doorlooptijd uitvoeren werkzaamheden

Transparant en compleet rapport voor verzekeraar, verpleegkundigen en client

Controle over de kwaliteit en inzicht en sturing op KPI's

Meer weten over onze oplossingen?