Onze oplossing

Door zorgtaken uit te besteden aan de crowd beschikt u continue over een flexibele schil die kwalitatief goede zorg levert. Bovendien nemen wij een groot deel van de administratieve lasten over.

Indicatie stellen

Goede zorg begint met een goede en snelle indicatiestelling. Wij zorgen van een planningsvrij proces en laten cliënten zoveel mogelijk zelf bepalen wanneer de indicatie plaatsvindt. Door de werkwijze en rapportage van de indicatiestelling af te stemmen met zorgverzekeraars en door de kwaliteitscontrole van het proces, leveren wij snel en tegen lagere kosten, een voorspelbaar en transparant eindproduct op.

Technisch specialistische zorghandelingen

Steeds meer technisch specialistische handelingen worden gedaan door wijkverpleegkundigen. Voor deze handelingen is de juiste opleiding onontbeerlijk, om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Via ons platform kunnen we deze handelingen plannen wanneer de klant het wil, zonder tussenkomst van een planningsafdeling, met de hoogste kwaliteit, een korte doorlooptijd en met gecertificeerde controle. En natuurlijk verzorgen we ook de rapportage voor het zorgdossier.

Nachtzorg

Nachtzorg is vaak lastig te organiseren. Zeker wanneer je al een tekort hebt aan personeel. Met Roamler Care krijg je de mogelijkheid om deze taken eenvoudig en op afroep uit te besteden. We doen dat tegen een vooraf afgesproken tarief en met zorgverleners die de mens centraal stellen. Roamler Care verzorgt de planning, administratie, kwaliteitscontrole en facturatie.

Dit zijn onze beloften aan u

Lagere kosten, want administratie en planning vervallen

Kortere doorlooptijd uitvoeren werkzaamheden

Transparant en compleet rapport voor verzekeraar, verpleegkundigen en client

Controle over de kwaliteit en inzicht en sturing op KPI's

Meer weten over onze oplossingen?