Caisse en statuut van de sociale zekerheid

À savoir: gagnez jusqu'à 50€/mois en tant que particulier puis devenez indépendant pour continuer à réaliser des missions!

De informatie hieronder is afkomstig van onze partner Xerius (caisse d'assurance sociale). Wij informeren u graag zo goed mogelijk. Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Sociaal verzekeringsfonds: statuut

Naast het ondernemingsnummer en de fiscale administratie is het verplicht om aangesloten te zijn bij een sociale verzekeringsmaatschappij om de bijdrage aan de sociale zekerheid te kunnen betalen.

Elk kwartaal betaal je een cotisatie (afhankelijk van je personeelsstatus) die de caisse overmaakt aan de overheid.

Een voorbeeld van een sociaal verzekeringsfonds is onze partner: Xerius

En tant que salarié, votre employeur verse vos cotisations sociales à l'État. Op deze manier is uw sociale zekerheid gegarandeerd. En tant que travailleur indépendant, vous en êtes responsable et vous êtes donc obligé de vous affilier à une caisse d'assurance sociale. Het bedrag van uw sociale bijdragen hangt af van uw statuut.

Er zijn drie statuten:

 1. zelfstandig student
 2. indépendant à titre secondaire
 3. retraités

Vous pouvez aussi être indépendant à titre principal, auquel cas vous payez toujours des cotisations de sécurité sociale.

Welke status heb je en wat moet je betalen?

Statuut: zelfstandig student

Vous êtes indépendant en tant qu'étudiant lorsque :

 1. vous avez au moins 18 ans et pas plus de 25 ans
 2. volg een volledige opleiding aan een erkende onderwijsinstelling
 3. u krijgt minstens 27 studiepunten per schooljaar of u volgt 17 uur les per week

Hoeveel sociale bijdragen betaalt u?

Statuut: zelfstandige met een tweede titel

Je wordt indépendant à titre secondaire als je een ander beroep hebt dat je op zijn minst à mi-temps uitoefent. Als gevolg daarvan beschikt u al over een volledige status die u in overeenstemming brengt met uw socialezekerheidsstelsel.

Dit is het geval wanneer u :

 1. u werkt voor ten minste 50 % in loondienst
 2. travaillez au moins 60 % d'un horaire à temps plein en tant que professeur nommé à titre permanent, ou 50 % en tant que professeur nommé à titre non permanent
 3. êtes en préretraite (SWT) ou bénéficiaire d'allocations de chômage
 4. ontvang een prestatie de maladie of d'invalidité

Hoeveel sociale bijdragen betaalt u?

Pensez-vous avoir un revenu inférieur à 1 621,72 € en tant qu'indépendant secondaire?

U kunt ook een vrijstelling aanvragen. Doe dit alleen als je heel zeker(er) bent. En cas d'exonération injustifiée, vous devrez payer par la suite toutes les cotisations (+ les majorations) restantes.

Statuut: retraité

U kunt (blijven) werken als zelfstandig ondernemer wanneer u uw pensioen ontvangt. Vanaf 65 jaar kunt u uw pensioen combineren met een aanvullend inkomen zonder enige beperking.

Opgelet: bent u nog geen 65 jaar? Dan kunt u uw inkomsten beperken. En tant que travailleur indépendant retraité, vous payez uncentage moins élevé de cotisations de sécurité sociale que un travailleur indépendant ordinaire. U ontvangt geen aanvullende pensioenen.

Hoeveel sociale bijdragen betaalt u?

En tant que retraité, vous attendez-vous à un revenu inférieur à 3 243,44 €?

U kunt ook een vrijstelling aanvragen. Doe dit alleen als u echt zeker bent. En cas d'exonération injustifiée, vous devrez payer toutes les cotisations (+ les majorations) restantes par la suite.

Indépendant à titre principal

Vous êtes affilié(e) en tant que travailleur indépendant à titre principal si vous

 • n'avez pas d'autre emploi enhors de votre activité indépendante
 • travaillez <50% en tant qu’employé
 • travaillez <50% comme fonctionnaire en dehors du secteur de l’éducation
 • travaillez <60% en tant que professeur avec un nomination permanente
 • travaillez <50% en tant que professeur sans nomination permanente

Wat is dat voor "MMF"?

"MMF" betekent "Montant Minimum Fixe".

Il s'agit du montant sur lequel est calculé la cotisation minimale. En cas d'occupation principal, ce montant doit toujours être payé, même si vos revenus sont moindres. Als u een zelfstandig ondernemer bent die een secundair beroep uitoefent, een student of een gepensioneerde zelfstandige, kunt u een vrijstelling aanvragen als uw inkomsten lager zijn dan dit bedrag.

Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

U kunt een vrijstelling aanvragen voor een fonds naar keuze (bijvoorbeeld Xerius). Bij uw aanvraag wordt altijd gevraagd om uw inkomsten op te geven.

L'exemption doit être renouvelée chaque année. En effet, si vous avez un revenu plus élevé et que vous ne payez pas de cotisations, vous recevrez des amendes de la part du gouvernement belge. Daarom moet u elk jaar bij de belastingdienst navragen of uw inkomsten altijd lager zijn dan de normale inkomsten. De vrijstellingsaanvraag en de terugbetaling zijn gratis.

Als u uw vrijstelling te laat aanvraagt, kan deze met terugwerkende kracht worden toegepast. Bijvoorbeeld wanneer u uw eerste aanvraag ontvangt.

LET OP :

Ontvangt u een toewijzing?

Als u afhankelijk wordt van een tweede activiteit terwijl u prestaties ziet, kunt u het recht op uw prestaties verliezen. Controleer daarom eerst de betalingsinstelling voordat u gaat werken als zelfstandige.

Als u bijvoorbeeld een toewijzing voor een baan ontvangt, raden wij u aan contact op te nemen met de RVA. Zij kunnen u informeren over het programma "Tremplin vers l'emploi indépendant".

Meer weten over sociale premies

 

Hulp nodigom je onafhankelijke status te creëren: Registreer je met Xerius

Hulp nodigbij uw administratie? Gebruik Accountable, een eenvoudige applicatie om uw boekhouding te beheren. Les 3 premiers mois sont gratuits grâce au code TAXWCU à inscrire lors de votre inscription

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE