2. Hoe kan ik profiteren van ACRE?

Suivez le guide complet ➡️ Vous voulez savoir si vous êtes bénéficiaire de cette aide et comment l'obtenir? Hier vindt u alle informatie.

Wat zijn de te betalen kosten?

De kosten die je moet betalen nadat je de missies hebt uitgevoerd, bedragen 11% van je inkomsten dankzij l'ACRE in het eerste jaar in plaats van 22%.

1. Wie kan hiervan profiteren?

Depuis le 1er janvier 2020, l'ACRE est ouverte sous conditions. U kunt van deze vrijstelling profiteren als u zich in een van de volgende gevallen bevindt:

 1. U bent 18 tot 25 jaar oud
 2. Vous avez moins de 29 ans inclus non indemnisé ou reconnu handicapé
 3. U bent ingeschreven op de lijst van werkzoekenden sinds meer dan 6 maanden (en u bent niet schadeloos gesteld)
 4. U bent begunstigde van de toewijzing van aide au retour à l'emploi (ARE)
 5. U bent begunstigde van RSA (of van l'ASS)
 6. Vous habitez dans une zone urbaine sensible (ZUS)

U kunt echter pas een beroep doen op het ACRE in de 3 jaar voorafgaand aan uw aanvraag.

2. Hoe kan ik profiteren van ACRE?

Vous pensez être éligibles à l'ACRE? Om te profiteren van deze steun voor het opzetten van een onderneming, kunt u een aanvraag indienen bij de URSSAF (rechtstreeks via hun website).

Het dossier is eenvoudig en snel aan te maken: alles gebeurt online! 🚀

Hierna volgt alles wat u in uw dossier moet opnemen.

3. Wat moet er in mijn "dossier" ACRE staan?

Uw dossier ACRE moet drie soorten documenten bevatten:

 1. Het ACRE-formulier (Cerfa n°13584*02) waarmee de ACRE-aanvraag wordt geformaliseerd
 2. Uw ondernemingsverklaring bij CFE
 3. Le justificatif attestant de l'appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires de l'ACRE (exemple: la carte d'identité pour un auto-entrepreneur de 18 à 25 ans)

Het rechtvaardigingsbedrag dat u moet opsturen hangt af van de categorie begunstigden van ACRE waartoe u behoort. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen welk rechtvaardigingsbedrag je moet doorsturen:

4. Hoe te handelen?

Bekijk de verschillende punten waarmee je je ACRE-aanvraag eenvoudig kunt afhandelen 😉:

 1. Téléchargez le formulaire ACRE puis complétez-le avec vos informations (rassurez-vous, le formulaire est bien plus facile à remplir qu'il n'y parait ✌️!)
 2. Une fois le formularium complété, enregistrez-le au format PDF
 3. Cliquez sur Envoyer ma demande d'Acre à l'Urssaf
 4. Op deze nieuwe pagina (website van de URSSAF): geef uw persoonlijke informatie door
 5. Selecteer het onderwerp : "J'ai une question concernant l'Aide à la création d'entreprise".
 6. Voeg uw documenten toe: het volledige ACRE-formulier (formaat PDF), het formulier voor de aangifte van uw micro-onderneming bij CFE en het verantwoordingsformulier waaruit blijkt dat u de begunstigde bent.
 7. Bevestig uw keuze 😊

5. Et après le dépôt du dossier ?

L'Urssaf heeft een termijn van één maand om een standpunt in te nemen over uw aanvraag (bij gebrek aan antwoord binnen de onvoorziene termijn, wordt de aanvraag aanvaard).

Ainsi, vous pourrez bénéficier de l'ACRE 🚀 et exonérer une partie de vos charges fiscales, félicitations ! 🎉

Vous avez été au bout de la démarche et optimisez ainsi vos revenus au maximum 💸😉!

Neem deel aan de gratis wedstrijd voor de beste display vóór 29 februari 2024.