Roamler Care: indicatieportaal

May 2020

← back to blog overview
Share on linkedin facebook

Het stappenplan voor het Roamler Care indicatieportaal

De reguliere zorg trekt weer aan, minder Corona patiënten trekken aan de bel en meer cliënten zullen weer in de thuiszorg terechtkomen. De verwachting is dat meer indicaties gesteld moeten worden. Roamler Care biedt extra ondersteuning bij de inzet van wijkverpleegkundigen die kunnen indiceren waar tekorten zijn. Een indicatie uitzetten via ons indicatieportaal gaat eenvoudig. Daarnaast is het mogelijk om alle stappen te volgen en kijkt er een wijkverpleegkundige mee zodat er kwalitatief zorgplan opgeleverd kan worden en ingediend kan worden bij de zorgverzekering.